Schema maaAinesluvat.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat/2.2.1/maaAinesluvat.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
 
Elements  Complex types 
Kotitarveotto  AbstractIlmoitusKohde 
MaaAineslupaAsia  KotitarveottoType 
MaaAinesluvat  MaaAineslupaAsiaType 
MaaAinesluvatType 
OttamismaaraType 
OttamissuunnitelmaType 
ToiminnanSijaintiType 
VakuusType 
ValvontakohdeType 
ValvontakohteetType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.6/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
HetkijaksoType  MuutosTilaType 
KasittelynTilaType  OsoiteTilaType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


element Kotitarveotto
diagram maaAinesluvat_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:KotitarveottoType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:kiinteistotunnus ymm:ilmoittaja ymm:maksajatieto ymm:sijaintitieto ymm:kesto ymm:kotitarveotonKokonaismaara ymm:jakautuminenEriLaatuihin ymm:koontiKentta ymm:liitetieto ymm:asianKuvaus
used by
element MaaAinesluvatType/kotitarveottoasiaTieto
annotation
documentation
Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus
source <xs:element name="Kotitarveotto" type="ymm:KotitarveottoType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsia
diagram maaAinesluvat_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:MaaAineslupaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:kasittelytietotieto ymm:kiinteistotunnus ymm:luvanTunnistetiedot ymm:lausuntotieto ymm:paatostieto ymm:hakemustieto ymm:osapuolitieto ymm:maksajatieto ymm:valvontakohdetieto ymm:valvontatapahtumattieto ymm:sijaintitieto ymm:koontiKentta ymm:liitetieto ymm:asianKuvaus
used by
element MaaAinesluvatType/maaAineslupaAsiatieto
source <xs:element name="MaaAineslupaAsia" type="ymm:MaaAineslupaAsiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element MaaAinesluvat
diagram maaAinesluvat_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:MaaAinesluvatType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ymm:toimituksenTiedot ymm:maaAineslupaAsiatieto ymm:kotitarveottoasiaTieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="MaaAinesluvat" type="ymm:MaaAinesluvatType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractIlmoitusKohde
diagram maaAinesluvat_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki
source <xs:complexType name="AbstractIlmoitusKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType KotitarveottoType
diagram maaAinesluvat_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:kiinteistotunnus ymm:ilmoittaja ymm:maksajatieto ymm:sijaintitieto ymm:kesto ymm:kotitarveotonKokonaismaara ymm:jakautuminenEriLaatuihin ymm:koontiKentta ymm:liitetieto ymm:asianKuvaus
used by
element Kotitarveotto
source <xs:complexType name="KotitarveottoType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteystietoType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kesto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="alkanut" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kotitarveotonKokonaismaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="jakautuminenEriLaatuihin" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KotitarveottoType/kiinteistotunnus
diagram maaAinesluvat_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element KotitarveottoType/ilmoittaja
diagram maaAinesluvat_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteystietoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto
source <xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteystietoType" maxOccurs="unbounded"/>

element KotitarveottoType/maksajatieto
diagram maaAinesluvat_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Maksaja
source <xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/maksajatieto/Maksaja
diagram maaAinesluvat_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:laskuviite
source <xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element KotitarveottoType/kesto
diagram maaAinesluvat_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:alkanut ymm:jatkuu
source <xs:element name="kesto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="alkanut" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kesto/alkanut
diagram maaAinesluvat_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
vuonna
source <xs:element name="alkanut" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kesto/jatkuu
diagram maaAinesluvat_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen
source <xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kotitarveotonKokonaismaara
diagram maaAinesluvat_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä
source <xs:element name="kotitarveotonKokonaismaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin
diagram maaAinesluvat_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kalliokiviainesta ymm:soraaJaHiekkaa ymm:silttiaJaSavea ymm:moreenia ymm:eloperaisiaMaalajeja ymm:muuta
annotation
documentation
Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin
source <xs:element name="jakautuminenEriLaatuihin" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/kalliokiviainesta
diagram maaAinesluvat_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/soraaJaHiekkaa
diagram maaAinesluvat_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/silttiaJaSavea
diagram maaAinesluvat_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Silttiä ja savea
source <xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/moreenia
diagram maaAinesluvat_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/eloperaisiaMaalajeja
diagram maaAinesluvat_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Liejua tai multaa
source <xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/muuta
diagram maaAinesluvat_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/koontiKentta
diagram maaAinesluvat_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/liitetieto
diagram maaAinesluvat_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/liitetieto/Liite
diagram maaAinesluvat_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

element KotitarveottoType/asianKuvaus
diagram maaAinesluvat_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaaAineslupaAsiaType
diagram maaAinesluvat_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:kasittelytietotieto ymm:kiinteistotunnus ymm:luvanTunnistetiedot ymm:lausuntotieto ymm:paatostieto ymm:hakemustieto ymm:osapuolitieto ymm:maksajatieto ymm:valvontakohdetieto ymm:valvontatapahtumattieto ymm:sijaintitieto ymm:koontiKentta ymm:liitetieto ymm:asianKuvaus
used by
element MaaAineslupaAsia
source <xs:complexType name="MaaAineslupaAsiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakemustieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="hakija" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:complexContent>
                         
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:extension>
                       
</xs:complexContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
                         
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
                         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:complexContent>
                               
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                                 
<xs:sequence>
                                   
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                                 
</xs:sequence>
                               
</xs:extension>
                             
</xs:complexContent>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valvontakohdetieto" type="ymm:ValvontakohteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valvontatapahtumattieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Valvontatapahtuma" type="yht:ValvontatapahtumaType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaaAineslupaAsiaType/kasittelytietotieto
diagram maaAinesluvat_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:KasittelyTieto
source <xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/kasittelytietotieto/KasittelyTieto
diagram maaAinesluvat_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:KasittelyTietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/kiinteistotunnus
diagram maaAinesluvat_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element MaaAineslupaAsiaType/luvanTunnistetiedot
diagram maaAinesluvat_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/lausuntotieto
diagram maaAinesluvat_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Lausunto
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/lausuntotieto/Lausunto
diagram maaAinesluvat_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LausuntoYmpType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/paatostieto
diagram maaAinesluvat_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Paatos
source <xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatostieto/Paatos
diagram maaAinesluvat_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto
diagram maaAinesluvat_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Hakemus
source <xs:element name="hakemustieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="hakija" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:extension>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
                 
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:complexContent>
                       
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:extension>
                     
</xs:complexContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus
diagram maaAinesluvat_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:hakija ymm:omistaja ymm:ottamistoiminnanYhteyshenkilo ymm:alueenKiinteistonSijainti ymm:ottamismaara ymm:paatoksenToimittaminen ymm:viranomaismaksujenSuorittaja ymm:ottamissuunnitelmatieto
source <xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="hakija" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
           
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:extension>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/hakija
diagram maaAinesluvat_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:YhteystietoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto ymm:ammatti
source <xs:element name="hakija" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/hakija/ammatti
diagram maaAinesluvat_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/omistaja
diagram maaAinesluvat_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite
annotation
documentation
Kiinteistön omistaja
source <xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamistoiminnanYhteyshenkilo
diagram maaAinesluvat_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite
annotation
documentation
Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö
source <xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/alueenKiinteistonSijainti
diagram maaAinesluvat_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot
source <xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamismaara
diagram maaAinesluvat_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:OttamismaaraType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kokonaismaara ymm:vuotuinenOtto ymm:ottamisaika
annotation
documentation
Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä
source <xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/paatoksenToimittaminen
diagram maaAinesluvat_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Noudetaan 
enumeration Postitetaan 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
     
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/viranomaismaksujenSuorittaja
diagram maaAinesluvat_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite
source <xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto
diagram maaAinesluvat_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Ottamissuunnitelma
annotation
documentation
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma
source <xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma
diagram maaAinesluvat_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of ymm:OttamissuunnitelmaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:ottamissuunnitelmanLaatija ymm:sijaintitieto ymm:selvitys ymm:luonnonolot ymm:toimintaAlueenKuvaus ymm:ottamisenJarjestaminen ymm:pohjavesiolot ymm:vedenottamot ymm:ymparistoHaittojenVahentaminen ymm:alueenJalkihoito ymm:vakuus ymm:valtakirja ymm:toimenpidealue
annotation
documentation
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma
source <xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma/toimenpidealue
diagram maaAinesluvat_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/osapuolitieto
diagram maaAinesluvat_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/osapuolitieto/Osapuoli
diagram maaAinesluvat_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite
annotation
documentation
Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat
source <xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/maksajatieto
diagram maaAinesluvat_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Maksaja
source <xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/maksajatieto/Maksaja
diagram maaAinesluvat_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:laskuviite
source <xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/valvontakohdetieto
diagram maaAinesluvat_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:ValvontakohteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Valvontakohde
annotation
documentation
Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet
source <xs:element name="valvontakohdetieto" type="ymm:ValvontakohteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/valvontatapahtumattieto
diagram maaAinesluvat_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Valvontatapahtuma
source <xs:element name="valvontatapahtumattieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Valvontatapahtuma" type="yht:ValvontatapahtumaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/valvontatapahtumattieto/Valvontatapahtuma
diagram maaAinesluvat_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:ValvontatapahtumaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aikajaksotieto yht:mitaValvotaan yht:valvonnanSuorittaja yht:huomiot yht:liitetieto
source <xs:element name="Valvontatapahtuma" type="yht:ValvontatapahtumaType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element MaaAineslupaAsiaType/koontiKentta
diagram maaAinesluvat_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/liitetieto
diagram maaAinesluvat_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/liitetieto/Liite
diagram maaAinesluvat_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/asianKuvaus
diagram maaAinesluvat_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaaAinesluvatType
diagram maaAinesluvat_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ymm:toimituksenTiedot ymm:maaAineslupaAsiatieto ymm:kotitarveottoasiaTieto
used by
element MaaAinesluvat
source <xs:complexType name="MaaAinesluvatType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="maaAineslupaAsiatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymm:MaaAineslupaAsia"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kotitarveottoasiaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymm:Kotitarveotto"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaaAinesluvatType/toimituksenTiedot
diagram maaAinesluvat_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element MaaAinesluvatType/maaAineslupaAsiatieto
diagram maaAinesluvat_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:MaaAineslupaAsia
source <xs:element name="maaAineslupaAsiatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymm:MaaAineslupaAsia"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAinesluvatType/kotitarveottoasiaTieto
diagram maaAinesluvat_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Kotitarveotto
source <xs:element name="kotitarveottoasiaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymm:Kotitarveotto"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OttamismaaraType
diagram maaAinesluvat_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:kokonaismaara ymm:vuotuinenOtto ymm:ottamisaika
used by
element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamismaara
source <xs:complexType name="OttamismaaraType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kokonaismaara" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Haettu kokonaismaara, m3</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vuotuinenOtto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Arvioitu vuotuinen otto, m3</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ottamisaika" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ottamisaika, vuotta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OttamismaaraType/kokonaismaara
diagram maaAinesluvat_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Haettu kokonaismaara, m3
source <xs:element name="kokonaismaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Haettu kokonaismaara, m3</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamismaaraType/vuotuinenOtto
diagram maaAinesluvat_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Arvioitu vuotuinen otto, m3
source <xs:element name="vuotuinenOtto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvioitu vuotuinen otto, m3</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamismaaraType/ottamisaika
diagram maaAinesluvat_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ottamisaika, vuotta
source <xs:element name="ottamisaika" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ottamisaika, vuotta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType OttamissuunnitelmaType
diagram maaAinesluvat_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymm:ottamissuunnitelmanLaatija ymm:sijaintitieto ymm:selvitys ymm:luonnonolot ymm:toimintaAlueenKuvaus ymm:ottamisenJarjestaminen ymm:pohjavesiolot ymm:vedenottamot ymm:ymparistoHaittojenVahentaminen ymm:alueenJalkihoito ymm:vakuus ymm:valtakirja
used by
element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma
source <xs:complexType name="OttamissuunnitelmaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ottamissuunnitelmanLaatija">
         
<xs:complexType>
           
<xs:complexContent>
             
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:extension>
           
</xs:complexContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>ottamisalueen sijainti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="selvitys" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luonnonolot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimintaAlueenKuvaus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ottamisenJarjestaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika) </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pohjavesiolot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vedenottamot" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoHaittojenVahentaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu) </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alueenJalkihoito" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vakuus" type="ymm:VakuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valtakirja" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija
diagram maaAinesluvat_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite ymm:ammatti ymm:koulutus
source <xs:element name="ottamissuunnitelmanLaatija">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija/ammatti
diagram maaAinesluvat_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija/koulutus
diagram maaAinesluvat_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OttamissuunnitelmaType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
ottamisalueen sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ottamisalueen sijainti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys
diagram maaAinesluvat_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:toimenpiteet ymm:tutkimukset ymm:ainesLaatu ymm:ainesMaara
annotation
documentation
suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta
source <xs:element name="selvitys" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/toimenpiteet
diagram maaAinesluvat_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan
source <xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/tutkimukset
diagram maaAinesluvat_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/ainesLaatu
diagram maaAinesluvat_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/ainesMaara
diagram maaAinesluvat_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot
diagram maaAinesluvat_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:maisemakuva ymm:kasvillisuusJaElaimisto ymm:kaavoitustilanne
annotation
documentation
luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne
source <xs:element name="luonnonolot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/maisemakuva
diagram maaAinesluvat_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/kasvillisuusJaElaimisto
diagram maaAinesluvat_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/kaavoitustilanne
diagram maaAinesluvat_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/toimintaAlueenKuvaus
diagram maaAinesluvat_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)
source <xs:element name="toimintaAlueenKuvaus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ottamisenJarjestaminen
diagram maaAinesluvat_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika)
source <xs:element name="ottamisenJarjestaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika) </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot
diagram maaAinesluvat_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:luokitus ymm:suojavyohykkeet
annotation
documentation
alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet
source <xs:element name="pohjavesiolot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot/luokitus
diagram maaAinesluvat_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot/suojavyohykkeet
diagram maaAinesluvat_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/vedenottamot
diagram maaAinesluvat_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa
source <xs:element name="vedenottamot" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ymparistoHaittojenVahentaminen
diagram maaAinesluvat_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu)
source <xs:element name="ymparistoHaittojenVahentaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu) </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/alueenJalkihoito
diagram maaAinesluvat_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö
source <xs:element name="alueenJalkihoito" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/vakuus
diagram maaAinesluvat_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:VakuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kylla ymm:ei
annotation
documentation
Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa
source <xs:element name="vakuus" type="ymm:VakuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/valtakirja
diagram maaAinesluvat_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="valtakirja" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram maaAinesluvat_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:osoite ymm:kunta ymm:sijainti ymm:liite ymm:kiinteistorekisterinumero
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/osoite
diagram maaAinesluvat_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/kunta
diagram maaAinesluvat_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string"/>

element ToiminnanSijaintiType/sijainti
diagram maaAinesluvat_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element ToiminnanSijaintiType/liite
diagram maaAinesluvat_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/kiinteistorekisterinumero
diagram maaAinesluvat_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType VakuusType
diagram maaAinesluvat_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:kylla ymm:ei
used by
element OttamissuunnitelmaType/vakuus
source <xs:complexType name="VakuusType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="kylla">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="Rahaa"/>
         
<xs:enumeration value="Pankkitakaus"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ei" type="xs:string"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element VakuusType/kylla
diagram maaAinesluvat_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Rahaa 
enumeration Pankkitakaus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kylla">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="Rahaa"/>
     
<xs:enumeration value="Pankkitakaus"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element VakuusType/ei
diagram maaAinesluvat_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ei" type="xs:string"/>

complexType ValvontakohdeType
diagram maaAinesluvat_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:lupa ymm:ilmoitustieto
used by
element ValvontakohteetType/Valvontakohde
source <xs:complexType name="ValvontakohdeType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lupa" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ilmoitustieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Ilmoitus">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
               
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
               
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
                     
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="kalliomurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="louhe">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="tarvekivi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="soramurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="siltti">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="savi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="moreenimurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="multaJaLieju">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="jalkihoito">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="tehty"/>
                     
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
                     
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValvontakohdeType/lupa
diagram maaAinesluvat_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan tiedot
source <xs:element name="lupa" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto
diagram maaAinesluvat_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Ilmoitus
source <xs:element name="ilmoitustieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Ilmoitus">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
           
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
                 
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kalliomurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="louhe">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="tarvekivi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="soramurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="siltti">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="savi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="moreenimurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="multaJaLieju">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jalkihoito">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="tehty"/>
                 
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
                 
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus
diagram maaAinesluvat_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:haltija ymm:sijaintitieto ymm:ilmoitusvuosi ymm:aineksenLaatu ymm:ennenOtettuMaamaara ymm:jalkihoito
source <xs:element name="Ilmoitus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
     
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
           
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kalliomurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="louhe">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="tarvekivi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="soramurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="siltti">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="savi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="moreenimurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="multaJaLieju">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jalkihoito">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="tehty"/>
           
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
           
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/haltija
diagram maaAinesluvat_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite
source <xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/ilmoitusvuosi
diagram maaAinesluvat_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Luvan mukainen otto päättynyt 
enumeration Ei ottoa ko. vuonna 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
     
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu
diagram maaAinesluvat_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kalliokiviaines ymm:soraJaHiekka ymm:SilttiJaSavi ymm:moreeni ymm:kiviaineksetYhteensa ymm:EloperaisetMaalajit
annotation
documentation
Otetun aineksen laatu
source <xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kalliomurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="louhe">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tarvekivi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="soramurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="siltti">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="savi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="moreenimurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>